Верховна Рада

Верховна Рада

Сайт президента України

Кабінет мінвстрів

Офіційний портал публічних фінансів України

Офіційник вісник України

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Спеціаліст консультує: методика проведення обстежень стану охорони праці на підприємстві.

Страховий експерт з охорони праці відповідно до покладених на нього обов'язків, зобов’язаний проводити перевірку на підприємстві ( усіх структурних підрозділів) щодо дотримання вимог нормативно - правових актів по охороні праці.

Мета — оцінка відповідності стану охорони праці структурного підрозділу вимогам нормативно-правових актів по охороні праці і підготовка управлінських рішень, направлених на створення здорових і безпечних умов праці.

Перевірка повинна проводитися у присутності керівника структурного підрозділу, а під час перевірки об'єктів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — і у присутності інженерно-технічного працівника, що відповідає за їх технічний стан.

Як підготуватися до перевірки і на що звертати увагу під час перевірки?

Перед відвідинами того або іншого структурного підрозділу необхідно:

- визначити перелік нормативно-правих актів, дотримання яких повинно бути забезпечене в цьому підрозділі і виписати їх основні вимоги безпеки з вказівкою пунктів цих вимог. З'ясувати, скільки і яких інструкцій по охороні праці повинне діяти в цьому структурному підрозділі;

- з’ясувати в травмпункті (якщо такий є на підприємстві) кількість звернень працівників цього структурного підрозділу по медичну допомогу у зв'язку з нещасним випадком і провести їх аналіз по професіях і по ступеню тяжкості пошкодження здоров'я;

- перевірити по протоколах дотримання термінів проведення перевірки знань по питаннях охорони праці інженерно-технічних працівників і робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки; з-за наслідками атестації робочих місць за умовами праці (параметрам шкідливих виробничих чинників) визначити робочі місця, на яких перевищуються гранично допустимі рівні шкідливих виробничих чинників (випромінювання, шум, вібрація і т. п.) і гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони (запилена, загазованість і тому подібне);

- зробити вибірку по кількості працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам і перевірити своєчасність їх проведення; -у службі головного енергетика перевірити наявність протоколів вимірювання заземлення, опору ізоляції і петлі фаза-нуль, паспортів на системи припливно-витяжної вентиляції і дотримання термінів чергового вимірювання, випробувань і оглядів; -у службі головного механіка перевірити дотримання термінів проведення технічного обслуговування та ремонтів (ТОР) устаткування; ознайомитися з паспортом на будівлю, в якій знаходиться цей структурний підрозділ.

У самому структурному підрозділі необхідно перевірити:

- наявність схеми розташування технологічного устаткування і відповідність його розташування схемі;

- наявність журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці і його відповідність типовому, дотримання термінів проведення інструктажів;

- матеріали (протоколи, акти обстеження, журнали реєстрації ; - системи контролю за станом умов і безпеки праці, що діє в структурному підрозділі;

- наявність і ведення журналу обліку нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (за наявності таких робіт);

- наявність на робочих місцях інструкцій, плакатів і попереджувальних написів по охороні праці, знаків безпеки, технологічних карт з основними вимогами безпеки під час виконання тієї або іншої операції;

- наявність переліку об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, графіка їх періодичного огляду і його виконання;

- наявність засобів колективного захисту: - захисних пристосувань;

- запобіжних пристосувань для запобігання аваріям і руйнуванням окремих частин устаткування; - гальмівних пристроїв для швидкої зупинки устаткування і окремих його елементів;

- сигналізуючих пристроїв (звуковій сигналізації, покажчиків рівня, тиску, температури);

- пристроїв дистанційного управління виробничим устаткуванням, технологічними процесами, пов'язаними з виробництвом і використанням вибухових, токсичних, легкозаймистих речовин і радіоактивних матеріалів;

- пристроїв дистанційного керування регулюючою апаратурою, розміщеною в труднодоступних, вогненебезпечних і інших зонах, тривале перебування обслуговуючого персоналу в яких неприпустимо; - стан умов і безпеки праці.

Зокрема:

- наявність і стан первинних засобів пожежегасіння;

- наявність і роботу загально обмінною припливно-витяжної і місцевої вентиляції;

- дотримання термінів навчання працівників по охороні праці;

- знання у працюючих вимог інструкцій по охороні праці і їх дотримання; - виконання заходів щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою);

- розпорядженнями органів державного нагляду і служби охорони праці, наказів керівника підприємства;

- виконання доведеного плану технічного обслуговування та ремонтів (ТОР) устаткування, механізмів, машин, вентиляційних установок;

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту і правильність їх використання; - наявність і укомплектованість аптечок першої до лікарської допомоги;

- організацію робочих місць і відповідність їх вимогам норм і правил охорони праці, дотримання габаритів безпеки;

- дотримання регламентів технологічних процесів;

- стан санітарно-побутових приміщень і пристроїв, проходів, проїздів, місць евакуації людей. Під час оформлення результатів перевірки страховий експерт з охорони праці повинен видати припис керівнику підприємства про виявлені порушення з посиланням на конкретний пункт порушених правил.

.

М. Лизуник, страховий експерт з охорони праці Бучацького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області.