Студія Creative Київ - створення веб сайту ексклюзивно для Бучацької районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховна Рада

Верховна Рада

Сайт президента України

Кабінет мінвстрів

Офіційний портал публічних фінансів України

Офіційник вісник України

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Наше спільне завдання - збереження життя і здоров’я працівників.

Травматизм на виробництві завдає не лише багато горя і страждань конкретним людям, їхнім рідним та близьким, а й безпосередньо впливає на економіку країни, бо ці особисті трагедії виливаються в чималі суспільні втрати, негативно позначаються на рівні життя людей.

Дотримання конституційних прав громадян на безпечні та здорові умови праці є головним принципом державної політики у сфері охорони праці. Безсумнівно, це питання є дуже важливим і має неабияке значення для українського суспільства. Надто сьогодні, коли більшість підприємств намагається оптимізувати виробничі витрати і не приділяють належної уваги створенню безпечних і нешкідливих умов праці.

До Бучацького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області протягом 2018 року надійшло 7 повідомлень про нещасні випадки, що сталися з працівниками суб’єктів господарювання Бучацького району. У страхових нещасних випадках постраждало 8 працівників, з яких 2 – із смертельним наслідком.

Хочеться відмітити, що у відділенні зберігається позитивна динаміка щодо зниження виробничого травматизму порівняно з минулим роком.

На підприємстві, з якого надійшло найбільше повідомлень про нещасні випадки -ТзОВ «Бучачагрохлібпром», була проведена відповідна робота з профілактики травматизму та нещасних випадків: посадові особи повторно пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, робітники проходять медичні огляди, забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту, забезпечені інструкціями з охорони праці за спеціальностями чи видами робіт, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться в установлені строки та в повному обсязі, забезпечені належні санітарно-побутові умови для працівників. Колективні договори підприємств містять заходи з профілактики виробничого травматизму та поліпшення умов праці.

Відділення постійно проводить пошук нових форм та методів профілактичної роботи. Впроваджуються всі необхідні заходи, щоб змінити ставлення до безпеки праці, як з боку роботодавців, так і з боку працівників.

Адже серед пріоритетів діяльності нашого Фонду є проведення профілактичної роботи, спрямованої на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням. Відповідно до законодавства основними напрямками профілактичних заходів, які реалізуються Фондом самостійно чи у співпраці з іншими зацікавленими суб’єктами є: розроблення нормативних актів з питань охорони та гігієни праці, здійснення наукових досліджень у цій сфері; пропаганда та поширення позитивного досвіду створення безпечних та нешкідливих умов праці; навчання та підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці.

Більшість причин нещасних випадків є організаційними, тому Бучацьким відділенням особливу увагу приділяють пропаганді в засобах масової інформації безпечних та нешкідливих умов праці. Крім того, ми працюємо над вирішенням окремих проблемних питань медицини та гігієни праці.

Цьогорічна профілактична програма у цьому контексті містить заходи з підвищення стандартів медичного обслуговування, лікування, профілактики та реабілітації потерпілих на виробництві; створення інформаційної інфраструктури підтримки лікувальних закладів, медичних працівників і пацієнтів; реєстру професійних захворювань працюючих.

Вагомими причинами формування несприятливих умов праці у різних галузях економіки залишаються недосконалі технології, використання застарілого та несправного обладнання, невикористання засобів захисту працюючими, порушення правил охорони, режимів праці і відпочинку.

Особливо гостро це відчувається на підприємствах недержавного сектора економіки, малих та щойно створених, де, як правило, відсутні служби охорони праці, не укладаються колективні договори, відсутня підготовка професійних кадрів та немає належного контролю.

Саме роботодавець відповідно до вимог Закону „Про охорону праці“ зобов’язаний створити на робочому місці належні умови праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Близько 70 відсотків усіх нещасних випадків стається через організаційні причини, усунення яких не потребує ніяких матеріальних затрат. Необхідно лише посилити технологічну і трудову дисципліну, рівень організації виконання робіт, а також вжити належні заходи щодо підвищення рівня професійної підготовки працівників та їх навчання з питань організації та безпечного виконання робіт, тобто запровадити ефективну систему управління охороною праці. Для попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань конче необхідно удосконалити систему таких заходів, як:

• медичні огляди при працевлаштуванні працівників;

• періодичні медичні огляди працівників, зайнятих виконанням робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою або ризиком отримання професійного захворювання;

• своєчасне переведення працівників на більш безпечне робоче місце, реабілітаційні заходи, скорочення робочого часу, надання додаткової відпустки.

Загальна оцінка ситуації в сфері охорони праці, очевидна — через відсутність економічної зацікавленості роботодавця у створенні безпечних умов праці, інвестування в охорону праці не приносить бажаного результату.

Роботодавець має бути безпосередньо зацікавленим у зменшені виробничого травматизму та забезпеченні здорового виробничого середовища.

Слід зазначити, що одним із найважливіших шляхів зменшення рівня виробничого травматизму, покращення стану охорони праці є об’єднання зусиль в цьому напрямі всіх зацікавлених сторін — роботодавців, органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій. Лише спільно можна забезпечити збереження життя, здоров`я та працездатність наших громадян.

М.Лизуник, страховий експерт з охорони праці Бучацького відділення управління

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області.